Wednesday, September 3

Amalan Ketika Solat

Cik Hani | 14:43 | 0Comments |

  1. Meneliti dan memahami bacaan dalam solat
  2. Merendahkan diri
  3. Mengagungkan Allah S.W.T
  4. Menghindari daripada memikirkan hal-hal dunia
  5. Beri tumpuan penuh pada solat
  6. Mengurangkan pengerakkan anggota badan
  7. Sentiasa melihat tempat sujud
  8. Lakukan dengan Tumaninah
Dalam solat ada takbir
"Allahu Akbar"
yang bermaksud Allah Maha Besar. So yang lain semua kecil.

No comments:

Post a Comment