Monday, June 2

MaDu+ ManGkuK + RambUT

Cik Hani | 13:04 | 6Comments |

Rasulullah S.A.W. dengan sahabat-sahabatnya 
Abu Bakar .a., Umar .a., Uthman .a., dan Ali .a., 
bertamu ke rumah Ali .a. 

Di rumah Ali .a. isterinya Sayidatina Fathimah , 
puteri Rasulullah S.A.W. menghidangkan untuk
mereka madu yang diletakkan didalam sebuah
mangkuk yang cantik, dan ketika semangkuk madu 
itu dihidangkan sehelai rambut terikut di dalam
mangkuk itu. Baginda Rasulullah S.A.W. kemudian
meminta ke semua sahabatnya untuk membuat suatu
perbandingan terhadap ketiga benda tersebut 

(Mangkuk yang cantik, madu dan sehelai rambut).


Abu Bakar .a. berkata, 
"iman itu lebih cantik 
dari mangkuk yang cantik ini, 
orang yang beriman itu lebih manis dari madu
dan mempertahankan iman itu lebih susah
dari meniti sehelai rambut".
                                 
Umar .a. berkata, 
"kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, 
seorang raja itu lebih manis dari madu 
dan memerintah dengan adil itu lebih sulit 
dari meniti sehelai rambut".


Uthman .a. berkata, 
"ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, 
orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu dan 
beramal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit 
dari meniti sehelai rambut".


Ali .a. berkata,
"tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, 
menjamu tamu itu lebih manis dari madu dan 
membuat tamu senang sampai kembali pulang 
ke rumahnya adalah lebih sulit 
dari meniti sehelai rambut".


Fatimah .ha.berkata, 
"seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik, 
wanita yang berpurdah itu lebih manis dari madu 
dan mendapatkan seorang wanita yang tak pernah 
dilihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit 
dari meniti sehelai rambut".


Rasulullah S.A.W. berkata, 
"seorang yang mendapat taufiq untuk beramal adalah lebih cantik 
dari mangkuk yang cantik ini, 
beramal dengan amal yang baik itu lebih manis dari madu dan 
berbuat amal dengan ikhlas adalah lebih sulit
dari meniti sehelai rambut".


Malaikat Jibril A.S. berkata, 
"menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik 
dari sebuah mangkuk yang cantik, 
menyerahkan diri, harta dan waktu untuk usaha agama 
lebih manis dari madu dan 
mempertahankan usaha agama sampai akhir hayat 
lebih sulit dari meniti sehelai rambut".


Allah S.W.T. berfirman, 
" Syurga-KU itu lebih cantik 
dari mangkuk yang cantik itu, 
nikmat syurga-KU itu lebih manis dari madu dan 
jalan menuju syurga-KU adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

6 comments: