Thursday, April 17

Wudhuk yang sempurna..

Cik Hani | 19:56 | 0Comments |
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tangamu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, …” 
(QS. Al Maidah:6)
No comments:

Post a Comment