Thursday, April 17

Dekat Dengan Al-Quran

Cik Hani | 20:04 | 0Comments |
“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat serta menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.”
 (QS. Fatir : 29-30)


No comments:

Post a Comment